Slide

Look after yourself these holidays

Look after yourself these holidays

Here’s our message to you this festive season in a few commonly spoken languages

 

English

Celebrations might look a little different this festive season.

If you’re not able to see your loved ones, stay connected in other ways. A simple phone call or a text message can make a big difference.

Do things that make you feel good; maybe it’s cooking for friends, pampering yourself, or watching sports.

Look after yourself and your loved ones these holidays.

If you or someone you know needs support, visit mentalhealthNT.com.au

 

Vietnamese

Các buổi tổ chức lễ ăn mừng có thể hơi khác hơn trong mùa lễ hội này.

Nếu bạn không thể gặp những người thân yêu của mình, hãy kết nối với họ bằng những cách khác. Một cuộc gọi điện thoại đơn giản hoặc một tin nhắn có thể tạo ra một sự khác biệt lớn.

Hãy làm những điều mà bạn cảm thấy thoải mái; có thể đó là nấu ăn cho bạn bè, nuông chiều bản thân hoặc xem thể thao.

Hãy chăm sóc bản thân và những người thân yêu trong những ngày lễ này.

Nếu bạn hoặc một người nào đó bạn biết cần sự hỗ trợ, hãy viếng mentalhealthNT.com.au

 

Thai

การเฉลิมฉลองอาจจะดูแตกต่างไปบ้างเล็กน้อยในช่วงเทศกาลนี้

หากคุณไม่สามารถไปพบคนที่คุณรักได้ ให้ติดต่อกันด้วยวิธีอื่น การโทรหากันหรือส่งข้อความธรรมดา อาจสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก

ทำสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดี ซึ่งอาจจะเป็นการทำอาหารให้เพื่อน ทาน  ให้รางวัลกับตัวเอง หรือไปดูกีฬาที่คุณชอบ

ดูแลรักษาตัวคุณเองและคนที่คุณรักในช่วงวันหยุดนี้

หากคุณหรือคนที่รู้จักต้องการความช่วยเหลือ โปรดไปที่เว็บไซต์ mentalhealthNT.com.au

 

Greek

Οι γιορτές μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές αυτή την εορταστική περίοδο.

Εάν δεν είστε σε θέση να δείτε τους αγαπημένους σας, βρεθείτε κοντά τους με άλλους τρόπους. Ένα απλό τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μέσω τηλεφώνου  μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Κάνετε τα πράγματα που σας κάνουν να νιώθετε καλλίτερα, ίσως αυτό να είναι το να μαγειρέψετε για φίλους, να περιποιηθείτε τον εαυτό σας ή το να παρακολουθήσετε ένα αθλητικό γεγονός.

Φροντίστε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας αυτές τις γιορτές.

Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε χρειάζεται υποστήριξη, επισκεφθείτε τον ιστότοπο mentalhealthNT.com.au

 

Mandarin

这个节日期间,人们的庆祝方式可能会有所不同。

如果您无法见到您的亲人,请通过其他方式保持联系。 一个简单的电话或一条短信, 都可以使一切变得不同。

做一些让自己感觉良好的事情; 也许是烹调美食招待朋友,或是尽情放纵自我,或是观赏体育比赛。

在假期中,请照顾好您自己, 也照顾好您的亲人。

如果您或您认识的人需要支持和帮助,请访问: mentalhealthNT.com.au

 

Swahili/Kiswahili

Sherehe zinaweza kuonekana tofauti kidogo msimu huu wa sherehe.

Ikiwa huwezi kuona wapendwa wako, endelea kushikamana kwa njia zingine. Kwa kupiga simu rahisi au ujumbe mfupi unaweza kuleta mabadiliko makubwa.

Fanya mambo ambayo yanakufanya ujisikie vizuri; pengine inaweza kuwa kuwapikia marafiki, kujipendekeza, au kutazama michezo.

Jiangalie mwenyewe na wapendwa wako wakati wa sherehe hizi.

Kama wewe au mtu mwingine anahitaji msaada, tembelea mentalhealthNT.com.au

 

Arabic

قد تبدو الاحتفالات بموسم الأعياد مختلفة قليلًا هذا العام

إذا لم تتمكن من رؤية أحبابك، ابقَ على الاتصال بهم بطرق أخرى. فقد يكون لمجرد مكالمة هاتفية أو رسالة على الهاتف المحمول أثر كبير

افعل الأشياء التي تشعرك بالسعادة؛ ربما عن طريق إعداد وجبة طعام للأصدقاء، أو تدليل نفسك، أو مشاهدة المباريات الرياضية

اعتنِ بنفسك وبمن تحب في فترة الإجازات هذه

mentalhealthNT.com.au إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى دعم، قم بزيارة 

 

To help spread the word on mentalhealthNT.com.au, we have developed a pack that includes digital marketing collateral and information that’s ready to share with your networks.

Learn more or download the resource pack.

 

 

 

Contact Us